måndag 8 februari 2010

I kursen LIT( Lärande Information och Teknik) arbetar vi med att göra en applikation med hjälp av programmet Adobe Flash. När vi gör vårat flödesschema för att lättare kunna få översikt över hur allt skall byggas upp i applikationen använder vi ett behändigt gratisprogram som finns online "Draw anywhere" så här kan resultatet bli....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar