lördag 22 januari 2011

Wikipedia

Vill du veta hur omfattande Wikpedia är kan du se den här filmen. Wikipedia är en fantastisk informationskälla. Men man bör alltid ha ett källkritiskt tänkande om man använder den som referenskälla.
Mer om källkritik finns på Skolverkets sida Kolla källan.


Det går också att se en informativ film om källkritk som Anette Holmkvist från Skolverket,har gjort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar