måndag 25 juni 2012

Det är lätt att glömma av att dagligen arbeta med genusfrågor i skolan. Varför får pojkar ta mer plats? Hur gör man för att skapa trygghet så att alla har samma förutsättningar att våga ta plats? Många frågor hittade jag svar på, och fick tips på hur man kan arbeta med jämställdhet i skolan.Sidan heter Jämställd förskola och skola och bygger på erfarenheter utifrån ett projekt om jämställdhet i skolan, projektansvarig Eva-Karin Wedin, genuspedagog. Sidansvarig är länsstyrelsen Västmanland, 721 86 Västerås.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar